Regional areal- og transportplan for Buskerud

Regional areal- og transportplan for Buskerud skal gi prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk i fylket.

Det er ventet kraftig befolkningsvekst i Buskerud i årene fremover. Dette medfører stort press på arealene og transportsystemet.

Ettersom arealbruken styrer mye av transportbehovet, er det derfor nødvendig at areal- og transportbruken sees i sammenheng om vi skal kunne nå nasjonale mål knyttet til klima og miljø.

Planen er en overordnet strategisk plan som skal angi mål og prinsipper for en samordnet areal- og transportpolitikk i Buskerud. Tanken er at lokale og regionale aktører skal kunne legge planen til grunn for videre utvikling av fylket.

Fylkeskommunen har som mål å sluttbehandle den regionale planen ved årsskiftet 2017/2018. 

 

Mer informasjon om regional areal- og transportplan for Buskerud kan du finne her.  

Publisert 5. april 2016, oppdatert 28. februar 2018.