Buskerudbyen

Buskerudbyen er et samarbeidsprosjekt som skal fremme klimavennlig areal- og transportutvikling i området fra Lier til Kongsberg.

               

Buskerudbysamarbeidet består av de fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg. I tillegg er fire statsetater og Buskerud fylkeskommune med i samarbeidet som ble etablert 1. januar 2010.

Det er spådd stor befolkningsvekst for alle de fem kommunene, noe som skaper et økt transportbehov. Målet er å løse dette transportbehovet igjennom å forbedre kollektivtilbudet og legge til rette for sykkel og gange.

I perioden 2010 inngikk Samarbeidsprosjektet en avtale om belønningsmidler fra Samferdselsdepartementet. Totalt mottok Buskerudbysamarbeidet 280 millioner kroner til tiltak for bedre kollektivtransport og reduksjon av biltrafikken i perioden 2010-2013. I desember 2014 ble en ny avtale om belønningsmidler inngått, og samarbeidet mottar 308,3 millioner kroner i perioden 2010-2018 til samme formål. Denne bevilgningen har blitt kalt Buskerudbypakke 1.

I disse dager foregår det en planlegging og forhandling om Buskerudbypakke 2, men Kongsberg kommune er ikke lenger med.

Mer informasjon om buskerudbysamarbeidet kan du finne her.


Publisert 5. april 2016, oppdatert 28. mai 2019.