Prosjekter og samarbeid

Buskerud fylkeskommune samordner og fremmer Buskerud sine felles interesser overfor statlige myndigheter.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Fylkeskommunen arbeider med påvirkning overfor Staten. Vi er pådrivere for miljøvennlige og effektive transportløsninger som gjør Buskerud til et attraktivt bo- og arbeidsmarkedsområde.

Vi gir innspill til statsbudsjettet og Nasjonal transportplan. Vi driver også med strategisk påvirkningsarbeid for å fremme Buskerud interesser innenfor riksveier og andre samferdselsspørsmål.

 


Publisert 30. april 2012, oppdatert 26. april 2019.