Prosjekter og samarbeid

Buskerud fylkeskommune samordner og fremmer Buskerud sine felles interesser overfor statlige myndigheter.

 

Fylkeskommunen arbeider med påvirkning overfor Staten. Vi er pådrivere for miljøvennlige og effektive transportløsninger som gjør Buskerud til et attraktivt bo- og arbeidsmarkedsområde.

Vi gir innspill til statsbudsjettet og Nasjonal transportplan. Vi driver også med strategisk påvirkningsarbeid for å fremme Buskerud interesser innenfor riksveier og andre samferdselsspørsmål.

 


Publisert 30. april 2012, oppdatert 26. april 2019.