GIS samarbeidet

GIS-samarbeidet representerer kommuner, offentlige etater på fylkesnivå og private firma i 3 fylker. Det arrangeres3-4 samlinger i året.

Seminar i regi av GIS-samarbeidet

  • Torsdag 13. februar i Larvik - Støy og lokal luftforurensing
  • Onsdag 9. april i Drammen - ROS-analyser, bruk av digital metode

    Mer informasjon 

 


Publisert 18. februar 2017, oppdatert 18. februar 2017.