Planseminar

Buskerud fylkeskommune arrangerer årlig planseminar i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud.

Målgruppen for semiaret er planleggere, byggesaksbehandlere og andre som driver plan- og utviklingsarbeid i kommunene i Buskerud. Både administrasjon og politikere i kommunene er velkomne. 

Planseminaret tar opp aktuelle utfordringer knyttet til planlegging etter plan- og bygningsloven i Buskerud. Planseminaret er en viktig nettverksarena for planleggere.

Her vil du finne informasjon og presentasjoner fra gjennomførte seminarer.