Styringsgruppemøter

Referater, presentasjoner og dokumenter fra møter i styringsgruppen for regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden.


Publisert 13. november 2018, oppdatert 20. november 2019.