Høring av planprogram Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- /Oslofjorden

Høringsfrist 4. februar 2019.

Fylkesutvalget vedtok i møte 5. desember 2018 å legge planprogram for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Oslo- /Drammensfjorden ut på høring og offentlig ettersyn.

Dette beskriver bakgrunn og formål, føringer, planfaglige rammer, kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet. 

Fylkeskommunen ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer.

Alle merknader til forslag til planprogram sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til ...@bfk.no innen 4. februar 2019. 

Følg lenker til aktuelle saksdokumenter nedenfor:


Publisert 15. mai 2019, oppdatert 15. mai 2019.