Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- /Oslofjorden

Regionalt planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- Oslofjorden er startet opp.

Publisert 9. oktober 2018, oppdatert 24. september 2019.