Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- /Oslofjorden

Regionalt planarbeid for lokalisering av tømmerhavn i Drammens- Oslofjorden er startet opp.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 9. oktober 2018, oppdatert 15. mai 2019.