Regional plan for Ringeriksregionen

Planprogram vedtatt: Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget sitt møte 4. september 2019.

Høring av planprogrammet for Regional plan for Ringeriksregionen ble gjennomført med høringsfrist 1. juli 2019. Det kom inn 12 uttalelser.

Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser i sitt møte 12. august. Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget i sitt møte 4. september 2019.

Det ble vedtatt slik styringsgruppa for planarbeidet anbefalte.

Følg lenker til aktuelle saksdokumenter nedenfor:

Planarbeidet videreføres nå i tråd med planprogrammets føringer. Spørsmål kan rettes til prosjektleder Finn Ivar Lied på tlf. 32 80 86 20.

Publisert 15. mai 2019, oppdatert 9. september 2019.