Planprogram vedtatt

Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget i sitt møte 13. desember 2017.

Høring av planprogrammet for Regional plan for Nordfjella ble gjennomført med høringsfrist 15. oktober 2017. Det kom inn 15 uttalelser.

Styringsgruppa drøftet innkomne uttalelser i sitt møte 6. november. Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet i fylkesutvalget i sitt møte 13. desember 2017. Det ble vedtatt slik styringsgruppa for planarbeidet anbefalte.
Følg lenker til aktuelle saksdokumenter nedenfor:
Planarbeidet videreføres nå i tråd med planprogrammets føringer. Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald på tlf. 32 80 84 28

Publisert 16. januar 2018, oppdatert 16. januar 2018.