Høring av planprogram Regional plan for Norefjell - Reinsjøfjell

Høringsfrist 15. oktober 2017.

Fylkesutvalget vedtok i møte 23. august å sende planprogrammet til offentlig ettersyn og høring. Dette beskriver bakgrunn og formål, føringer, planfaglige rammer, kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet. 

Fylkeskommunen ber om innspill på de rammer forslaget til planprogram skisserer.

Alle merknader til forslag til planprogram sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller elektronisk til postm...@bfk.no innen 15. oktober 2017. 

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald.


Publisert 29. august 2017, oppdatert 29. august 2017.