Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell

Planarbeidet er satt i gang som en oppfølging av Regional planstrategi 2017-2020.

Publisert 28. juni 2017, oppdatert 29. august 2017.