Regional plan for Norefjell – Reinsjøfjell

Planarbeidet er satt i gang som en oppfølging av Regional planstrategi 2017-2020.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 28. juni 2017, oppdatert 29. august 2017.