Planprogram til sluttbehandling

Høringen av planprogrammet er gjennomført. Fylkeskommunen mottok 21 høringsinnspill.

Her kan du lese høringsinnspillene i sin helhet

Et høringsnotat oppsummerer alle innspill. Det er her også gitt en administrativ vurdering av hva som bør gi endringer i planprogrammet. Alle innspill og forslag til endringer er drøftet i faggruppemøte 16. januar og styringsgruppemøte 27. januar. 

Forslag til revidert planprogram legges fram for sluttbehandling i fylkesutvalget 4. mars i år.


Publisert 10. februar 2015, oppdatert 12. mars 2017.