Forslag til handlingsprogram for Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Buskerud fylkeskommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3 tredje ledd vedtatt offentlig høring og ettersyn av forslag til handlingsprogram for Regional plan for areal og transport i Buskerud i møte i Fylkesutvalget 10. april, se sak 36/19.

Høringsfristen er 21. juni 2019. 

I samarbeid med kommunene og andre regionale myndigheter utarbeides det nå handlingsprogram til regional plan for areal og transport i Buskerud med varighet frem til og med 2021. Det er gjennomført en prosess med kommuner og regionale myndigheter for å rette fokus på temaer i planen hvor det er behov for videre kunnskap og utvikling av prosjekter for å nå målene i den regionale planen. Handlingsprogrammet bygger derfor på innspill gjennom dialogmøter og skriftlige henvendelser. 

Forslag til handlingsprogram for Regional plan for areal og transport i Buskerud


Publisert 10. mai 2019, oppdatert 10. mai 2019.