Drøftingsmøte om Regional plan for areal og transport i Buskerud

Hensikten er å informere og å innhente faglige innspill fra kommunene og regionale myndigheter om sentrale spørsmål i planen, før planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mål-gruppa for disse møtene er fagpersoner og ledere.

  • 17. mars i Fylkeshuset i Drammen med fokus på temaer som angår «byer og bynære områder»
  • 20. mars på Sole hotell, Krødsherad med fokus på temaer som angår «distriktene»

Begge møtene starter klokka 10.00 og avsluttes klokka 15.00.

Arbeidet med regional plan for areal og transport er inne i en sluttfase. Det arbeides med sikte på høring og offentlig ettersyn sommeren og høsten 2017 og politisk sluttbehandling ved årsskiftet 2017/18.

Du kan laste ned utkast til Regional plan for areal og transport i Buskerud.


Publisert 12. mars 2017, oppdatert 12. mars 2017.