Regional areal- og transportplan

Arbeid med Regional areal- og transportplan for Buskerud gjennomføres med bakgrunn i Regional planstrategi for Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 8. april 2014, oppdatert 29. juni 2017.