Regional areal- og transportplan

Arbeid med Regional areal- og transportplan for Buskerud gjennomføres med bakgrunn i Regional planstrategi for Buskerud.

Publisert 8. april 2014, oppdatert 29. juni 2017.