Regiongeologen

Regiongeologen er en felles tjeneste for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner.

Regiongeologen er fylkeskommunenes spesialrådgiver i ulike spørsmål hvor geologi er hoved- eller deltema.

Dette gjelderblant annet:

  • Geologiske ressurser
  • Geofarer: Skredrisiko, radioaktivitet og radon
  • Geologisk naturarv

Regiongeologen bidrar til deler av fylkeskommunenes regionale utviklingsoppgaver med geofaglige innspill til:

  • Arealplaner
  • Regional ressursforvaltning
  • Næringsutvikling og industri basert på uttak av geologiskeressurser
  • Risiko- og sårbarhet i forbindelse med geofarer
  • Samferdsel (byggeråstoff, veibygging etc.)
  • Helse og miljø (bl.a. radioaktivitet og radon)
  • Forvaltning av naturlandskapet og geologiske attraksjonertil bruk i utdanning, rekreasjon og turisme

Les mer i Regiongeologens strategiplan 2013 - 2016.pdf


Publisert 17. februar 2014, oppdatert 17. februar 2014.