Et bærekraftig og attraktivt Buskerud

Buskerud fylkeskommune ønsker å skape attraktive steder og regioner. Bærekraft er en forutsetning for god utvikling – miljø, klima og fornybar energi settes i fokus.

Vi vil:

  • redusere utslipp av klimagasser
  • videreutvikle kunnskap og bidra til forskning på miljø, klima og fornybar energi
  • sikre miljøvennlig areal- og ressursutnyttelse
  • sikre helhetlig vannforvaltning
  • være en god samarbeidspartner for kommunene, næringslivet og organisasjoner for å oppnå felles miljø- og klimamål 

Publisert 13. februar 2012, oppdatert 7. september 2017.