Kommuneregionene i Buskerud

I Buskerud er det organisert seks kommuneregioner. Samtlige 21 kommuner er med i samarbeidet.

Fra kommunene deltar ordførere og rådmenn. Fra Buskerud fylkeskommunes side er det oppnevnt to politikere til hvert regionråd. Fylkesrådmannen har fra administrativ side pekt ut en regionkontakt for hvert område.

Hovedoppgaven er å være bindeleddet mellom fylkeskommunen og kommuneregionene. Med denne organiseringen ivaretas kontakten både politisk og administrativt mellom kommune og fylkeskommune.

For kontaktinformasjon, møteoversikter, sakslister/fremlegg og møtereferater, se kommuneregionenes nettsider.

 

Regionrådet for Kongsbergregionen

Omfatter kommunene Kongsberg, Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag, samt Notodden, Tinn og Hjartdal fra Telemark.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Kristian Thowsen, fylkesdirektør for regionalutvikling 
Oppnevnt av fylkestinget: Bjørn Tore Ødegården (Ap) og Trond Johansen (KrF)

Partnerskapsavtale mellom Kongsbergregionen og Buskerud fylkeskommune

 

Rådet for Hallingdal

Omfatter kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Kjersti Bærug Hulbakk, konstituert fylkesrådmann
Oppnevnt av fylkestinget: Anne Sandum (Ap) og Iselin Haugo (H)

 

Rådet for Midt-Buskerud

Omfatter kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Kjersti Bærug Hulbakk, konstituert fylkesrådmann 
Oppnevnt av fylkestinget: Anders Wengen (V) og Britt Homstvedt (H)

 

Drammensregionen

Omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker, samt Sande og Svelvik fra Vestfold.

Fylkeskommunens regionkontakter:
Jan-Helge Atterås, fylkesdirektør for utdanning 
Oppnevnt av fylkestinget: Hanne Lisa Matt (MDG) og Sandra Bruflot (H)

 

Rådet for Ringeriksregionen

Omfatter kommunene Hole og Ringerike, samt Jevnaker fra Oppland.

Fylkeskommunens regionkontakter: 
Gro Ryghseter Solberg, fylkesdirektør for samferdsel
Oppnevnt av fylkestinget: Olav Skinnes (SP) og Terje Vegard Kopperud (H)

Partnerskapsavtale mellom Ringeriksregionen og Buskerud fylkeskommune


Publisert 20. april 2012, oppdatert 22. oktober 2018.