Velkommen til oss

Velkommen til oss er et prosjekt i Kommunal- og regionaldepartementets satsing for å styrke kommunenes arbeid med samfunnsutvikling og å stabilisere og øke folketallet i noen av distriktskommunene i Buskerud.

Velkommen til oss

Åtte kommuner samarbeider. Det er Flå, Nes, Gol, Ål, Krødsherad, Sigdal, Rollag og Nore-Uvdal.

Se oppsummering fra avslutningskonferansen 

Fokusområder:

Jobb og næringsutvikling - Legge til rette for næringslivet.

Bolig - Sørge for en god tilgang på bolig av rett kvalitet, beliggenhet og pris.

Vertskap - Tilflytting og inkludering: være et godt vertsskap for innflyttere og de som flytter tilbake.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 17. juni 2014.