Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon

De fire fylkene Telemark, Østfold, Buskerud og Vestfold har satt i gang et treårig prosjekt kalt Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon. Telemarksforsking skal gjennomføre dette forskningsprosjektet, som handler om hvordan steder kan utvikle seg selv.

I prosjektet skal vi analysere hvilke ytre drivkrefter som påvirker steders utvikling, og hvilket handlingsrom kommuner har for å styre sin egen utvikling. Vi har med kommuner som har ambisjoner om å utvikle seg selv, ved å stimulere til næringsutvikling, bli mer attraktive for bedrifter, bli mer attraktive som bosted eller å bli et mer attraktivt sted å besøke.

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune v/ Jon Skriubakken
Prosjektleder: Telemarksforskning v/Knut Vareide
Kontaktpersoner i de fire fylkene:

 

Prosjektet skal ha 10 samlinger. Her er presentasjoner fra samlingene:

2. samling - Skien 06.11. - 08.11.2013

1. samling - Kongsberg 18.10.2013


Publisert 23. oktober 2013, oppdatert 19. november 2013.