Forum for stedsutvikling

Forumet er en faglig samarbeidsarena for statlige institusjoner som arbeider med by- og tettstedsutvikling med utgangspunkt i sitt fagområde.

  • å bidra til å øke den kommunale kompetansen på feltet by- og stedsutvikling
  • tilrettelegge for et tettere samarbeid mellom sektorer og forvaltningnivåer 
  • fremme positive og samfunnsmessige effekter av å satse på by- og stedsutvikling

Forum for stedsutvikling arbeider blant annet gjennom fylkeskommunene for økt kompetanseheving i kommunene.


Publisert 23. november 2015, oppdatert 23. november 2015.