Tilgang av god digitale infrastruktur er en premissgiver for mye av den økonomiske aktiviteten i det moderne samfunnet.

Stadig flere offentlige og private tjenester blir digitalisert og god bredbåndsdekning er en forutsetning for at Buskeruds befolkning skal ha et likt og fullverdig tilbud som mulig av en rekke sentrale tjenester. 

Bredbåndsdekningen i Buskerud er god men det er en god del variasjoner i fylket. Det er mange områder som mangler tilfredsstillende bredbåndsdekning i mange av Buskeruds kommuner. Det kan skyldes bl.a. spredt bosetting og områder hvor kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Det er en statlig støtteordning tilgjengelig for kommuner, hvor kommuner kan søke midler for å bygge ut bredbånd.

I 2018 søkte ni kommuner om støtte fra statlig bredbåndsordning. Seks kommuner fikk støtte til sine utbyggingsprosjekter. Nedenfor følger en oversikt over prosjekter som fikk støtte. 

Geografisk område
(klikk for kart)

Antall husstander som Tilskudd fra Prosjektstatus Kontaktinformasjon utbygger
Vil få/har fått tilbud Har inngått avtale Kommune Fylkeskommune Staten
Krødsherad kommune 178
550.000 0 1.400.000 Bygges  
Skogstad-Glasrudskogen 16            
Hervik-Gren 74            
Skinnes-Fyran 33            
Nore 55            
Sigdal kommune 257
600.000 0 1.306.733 Bygges  
Solumsmoen-Øverbyroa 79            
Vestsideveien 77            
Hiåsen-Horgeseter 21            
Båsum-Blekeberg-Ulberg 80            
Ål kommune 60
0 0 1.000.000 Bygges  
Sando-Liagardane 60            
Flå kommune 20
0 0 240.000 Bygges  
Stavn 20            
Nes kommune 40
0 0 600.000 Bygges  
Bromma 40            

Publisert 15. februar 2019, oppdatert 15. februar 2019.