Viktige prosjekter for Buskerud

En av fylkeskommunes viktigste oppgaver er å tilrettelegge for regional utvikling og næringsutvikling. Fylkeskommunen er derfor, i samarbeid med kommunene, høyskolen og næringsliv, involvert i mange prosjekter som bidrar til utvikling i regionene.