Prosjekter

Buskerud Fylkeskommune deltar aktivt i en rekke utviklingsprosjekter på ulike områder. Prosjektene er forankret i Regional delplan gjennom tiltak.