Velg naturbruk

Prosjektet «Velg naturbruk» er et samarbeid mellom offentlige og private aktører/skoler med fokus på å øke elevtallene på de forskjellige naturbruksskolene i Buskerud fylke.

Prosjektledelsen utføres av Skogselskapet i Buskerud.

Målet for prosjektet er å øke opptak til studieretningen i videregående skole, samtidig ønsker man å bidra til at flere elever søker seg til studiekompetanse og går videre på høyskoler og universitet.

Les mer på prosjektets nettside 


Publisert 14. november 2012, oppdatert 7. februar 2013.