Reiseliv og landbruk

Reiseliv

Reiselivssatsingen i Buskerud er en integrert del av «Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling», og vil prioriteres på lik linje med andre næringssatsinger innenfor rammene gitt i det tilhørende handlingsprogrammet. 

Gjeldende reiselivssatsing kan du lese mer om her.

Landbruk

Strategi for landbruks- og matområdet 2013-2016  for Buskerud er nå inne i sitt siste år. Det blir fra 2017 ingen øremerkede midler til dette formålet i Buskerud fylkeskommune. Fra 2017 vil prosjekter finansieres gjennom oppfølging av den sektornøytrale Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling 2015-2020.

Gjeldende landbrukssatsing kan du lese mer om her.


Publisert 22. juni 2016, oppdatert 6. mars 2017.