Relevante dokumenter

Fremtidens kompetansebehov i Buskerud

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskaping
med bearbeidelse og oppsummeringer etter regionale samlinger

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskaping

Vedlegg til planprogram for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Kunnskapsgrunnlag


Regionale planer og dokumenterNasjonal politikk


Publisert 3. april 2013, oppdatert 21. januar 2019.