Organisering

Arbeidet med oppfølging av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud ledes av et Partnerstyre.

Partnerskap er valgt som styringsform 

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling ble vedtatt av Fylkestinget 10.12.2014. I Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er partnerskap valgt som styringsform i oppfølging av planen. Partnerskapet består av 11 aktører (se under) som sammen har utarbeidet den første handlingsplanen for oppfølging av planen.

Partnerskapet skal i fellesskap mobilisere til strategiske satsinger som fremmer verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Arbeidet vil skje gjennom en samordning av virkemidler, kompetanse og nettverksressurser. Det er foretatt en stram prioritering av tiltak som partnerskapet fremholder som særlig viktige for å oppnå ønsket utvikling i Buskerud for planens første virkeår i 2016. Planen rulleres første gang årsskiftet 2016/2017, og deretter hvert 2. år.

Det skal etableres verdiskapingsteam som har ansvaret for oppfølging av tiltakene under hvert delmål i planen. Verdiskapingsteamene har også ansvar for å foreslå nye tiltak ved rullering av handlingsplanen (se egen side om Handlingsplan for 2016).

 

Partnerstyret

Organisasjon

Deltager

Buskerud fylkeskommune

Utviklingssjef Kristian Thowsen

Fylkesmannen i Buskerud

Ass. fylkesmann Runar Schau Carlsen

Innovasjon Norge BuVe

Direktør Tore Strømsodd

NAV Buskerud

Direktør Elisabeth Holen

NHO Buskerud

Regiondirektør Per Steinar Jensen

Norges Forskningsråd

Regionansvarlig Trine Steen

LO Buskerud

Distriktssekretær Jan Petter Gundersen

KS Buskerud

Rådmann i Gol Hege Mørk

Næringsforeningene i Buskerud

Daglig leder i Drammen Næringslivsforening Hans Petter Tonum

Høgskolen i Sørøst-Norge

Stabssjef Per Eirik Lund

SIVA

Regionansvarlig Ole Andreas Schärer

Leder for Partnerstyret er:

Anne Sandum, fylkespolitiker (Ap), Buskerud fylkeskommune

 

Intern fylkeskommunal organisering

Partnerskapskoordinator: Gerd-Mette Drabløs


Publisert 3. april 2013, oppdatert 3. juni 2019.