Kunnskapsgrunnlag til næringsplanarbeidet

I forbindelse med oppstart av arbeidet med Regional delplan for verdiskapning og næringsutvikling i Buskerud (med planperiode fra 2014 til 2020) har Buskerud Fylkeskommune utarbeidet et eget notat med kunnskapsgrunnlag.

Rapporten består av en rekke emner som dekker både geografiske inndelinger og andre dimensjoner som kan være relevant bakgrunnsmateriale for delplanen, eksempler på dette er demografiske prognoser, utdanningsnivå, næringsstruktur og utviklingen i fylkets næringsliv.


Publisert 18. april 2013, oppdatert 24. mai 2016.