Handlingsplan 2017-2018

Handlingsplan for oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2017-2018 ble endelig vedtatt i februar 2017.

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 (Næringsplanen), som ble vedtatt av fylkestinget desember 2014, følges opp gjennom handlingsplaner.

Last ned handlingsplan for oppfølging av Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2017-2018.

Handlingsplanenes tiltak bygger opp under næringsplanens hovedmål om økt verdiskaping og produktivitet. De favner ikke hele bredden av tiltak og midler som partnerskapets deltakere benytter i eget utviklingsarbeid. Handlingsplan for oppfølging av næringsplanen ble vedtatt av fylkestinget 26. april 2017, og gjelder for 2017 og 2018. Handlingsplanen vil neste gang bli rullert ved årsskiftet 2018/19.

Handlingsplanene følges opp av verdiskapingsteam. Buskerud fylkeskommune koordinerer arbeidet mellom teamene, samt opp mot partnerstyret. Det er etablert ett verdiskapingsteam for hvert tema i Næringsplanen, unntatt for samferdsel som følges opp direkte av NHO.

Verdiskapningsteamene har fulgt opp Handlingsplanen for 2016 og foreslått tiltakene i denne rullerte handlingsplanen.


Publisert 8. desember 2016, oppdatert 21. januar 2019.