Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling

Buskerud fylkeskommune har i tett samarbeid med aktører som jobber med og tilrettelegger for næringsutvikling i Buskerud, utviklet en felles regional plan for perioden 2015-2020. Sammen får vi til nyskaping, samspill og globale vinnere i Buskerud.

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av næringslivet i Buskerud.

Planen skal være førende og angi prioriteringer for arbeidet innenfor næringsutvikling i årene fremover. Næringslivet, virkemiddelaktører, kompetansetilbydere og offentlig sektor har i fellesskap utarbeidet planen.

Partnerskap er valgt som modell for oppfølgingen av planen. Partnerstyret, bestående av viktige samfunnsaktører i Buskerud, bidrar med beslutninger som kommer hele Buskerudsamfunnet til gode.

En kritisk suksessfaktor for å nå målene i planen er at alle aktørene, som i fellesskap eier planen, vil trekke i samme retning fremover.

 


Publisert 3. desember 2012, oppdatert 6. mars 2019.