Lån en fylkesbyråkrat

Vi vil gjerne låne ut våre fylkesbyråkrater for felles glede og nytte!

I perioden 6.- 17. mars 2017 låner vi ut våre ansatte på Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

Dette ønsker vi å gjøre både for å dele kompetanse og for å sanke ny kunnskap om akkurat deres virksomhet og problemstillinger. En virkelig vinn-vinn situasjon tenker vi! 

Mange av dere kjenner oss godt fra før gjennom konferanser, seminarer, møter, e-post og telefonkontakt.

Nå ønsker vi å utvide kontakten og bistå dere med kompetanse i pågående prosesser, prosjekter, aktiviteter, planer og annet arbeid hvor det kan være ønskelig og nyttig.

Vi har rådgivere for utlån innen følgende områder:

  • Kunst og kultur
  • Kulturminnevern
  • Næringsutvikling
  • Idrett, folkehelse og friluftsliv
  • Plan og stedsutvikling
  • Bibliotek

 

Hvordan bestiller du en byråkrat?

Vi har laget en meny med forslag til tema og oppgaver som vi gjerne bistår med.

Bestill en fylkesbyråkrat og gi oss en kort beskrivelse av hva dere ønsker å bruke oss til, og hvor lenge dere tenker at bruken skal vare.

Bestillingsskjemaet er åpent fra 23. januar til og med 3. februar. Vi gir en tilbakemelding på bestillingen innen 10. februar d.å. Vi vil prøve å oppfylle alle ønsker så langt det er mulig, men tar et lite forbehold om kapasitet og fordeling hvis mange ønsker bistand på de samme områdene. 

Studer menyene – og velg din favoritt!

Har du spørsmål - ta kontakt!


Publisert 8. juni 2015, oppdatert 20. januar 2017.