Kick-off for ny næringsplan 20. og 21. august 2015

Buskerud fylkeskommune har, sammen med andre aktører i fylket, utviklet ny regional plan for verdiskaping og næringsutvikling.


Publisert 24. august 2015, oppdatert 25. august 2015.