Grønn Vekst

For næringslivet er miljø en rammebetingelse, et forretningsgrunnlag og en innsatsfaktor. Miljøhensyn kan være en kilde til nyutvikling og verdiskaping.

Det grønne skiftet innebærer en overgang til produkter og tjenester som er mer bærekraftige enn i dag.

Grønn vekst handler om hvordan vi skal legge til rette for et mer bærekraftige samfunn fremover. Her er det viktig hvordan vi tenker byplanlegging, husbygging og transport. Det offentlige spiller en viktig rolle med ansvar for bygging av veier og infrastruktur, offentlige bygg som skoler og barnehager og planlegging av fremtidens byer og tettsteder. 

Fylkeskommunens har økt fokus på grønn verdiskaping og næringsutvikling, og bidrar til innovative prosjekter og næringsutvikling for å realisere målene for klima- og miljøsatsinger i Buskerud. Fylkeskommunen bidrar til at helhet og oversikt, initiativ og samarbeid preger arbeidet.

Næringslivets evne til innovasjon, problemløsing og effektivisering kan bidra til å fremme grønn vekst. Sterke næringsklynger med gode relasjoner mellom ulike bedrifter, FoUI og offentlige utviklingsaktører vil være sentrale i dette arbeidet. Samfunnsansvar vil være framtidens konkurransefortinn i kampen om talentene, omdømme, nye partnere og ny vekst. 

 


Publisert 3. desember 2012, oppdatert 15. november 2018.