Gründer

Har du en idé om å starte en bedrift, så kan du få gratis hjelp ved Etablerersentrene i Buskerud.

  • hjelp til å avklare om ideen du har kan gi grunnlag for lønnsom drift
  • assistanse når du skal utarbeide forretningsplan
  • hjelp til utforming av søknader
  • tilgang til tekninsk utstyr
  • spisskompetanse og kvalitetssikring
  • oppfølging etter etablering

Etablerersenteret står også som arrangør av ulike kurs og temakvelder. Buskerud fylkeskommune, Innovasjon Norge og kommunene er med å finansiere etablerersentrene.

Ta kontakt med senteret i din region:


Etablererveiledning i Drammensregionen

Næringsforeningen i Drammensregionen
Bragernes Torg 13 (Børsen 3. etasje), Drammen
E-post: po...@etablererveiledning.no 
www.etablererveiledning.no

Kontaktperson: Lisbeth Torkildsen
Tlf : 900 45128

 

Etablererkontoret i Kongsbergregionen

Kontaktperson: Daglig leder Rune Kolstad
E-post: rune.k...@nuas.no
Tlf: 97 71 59 27
www.etablererkontoret.no 
Les brosjyre  

 

Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Veiledning om bedriftsetablering for innvandrere i Buskerud og i omkringliggende fylker.
Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen
www.flerkulturell.no
E-post po...@nsfv.no

Kontaktperson: Daglig leder Zahra Moini
E-post zahra....@nsfv.no
Tel 32 83 27 60 / 97 79 31 93

 

Buskerud næringshage

Etablererveiledning i Modum, Sigdal og Krødsherad
http://nhage.com

Kontaktperson: Gro Moen
Tlf 41 41 73 66

 

Ringerike EtablererSenter(RES)

Ringerike Næringsforum
Hønefoss Bru 1 B, 3510 Hønefoss
www.rnf.no
E-post po...@rnf.no 

Kontaktperson: Svein Lindberg
E-post sve...@rnf.no  
Tlf 32 17 17 20 / 404 00 934 

 

Hallingdal Etablerersenter

Gamleveien 6 A, 3550 Gol
http://www.hallingdal-etablerersenter.no/

Kontaktperson: Trond Ask Henriksen
E-post po...@hallingdal-etablerersenter.no
Tlf 90 72 18 10

 

Etablererveiledning i Røyken og Hurum

Kurs og rådgivning for alle som ønsker å starte egen bedrift.

Røyken Næringsråd/Røyken Næringshage
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
www.royken.info

Kontaktperson: Daglig leder Hilde Thorud
E-post po...@royken.info 
Tlf  977 01 519 

Hurum Næringsråd
Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte
www.hurum.com 

Kontaktperson: Daglig leder Arne Hjorth
E-post po...@hurum.com 
Tlf  918 38 010

 

Ungt Entreprenørskap Buskerud

Veiledning om bedriftsetablering for lærere og elever.
www.ue.no

Kontaktperson: Daglig leder Erlend Eggen
E-post busk...@ue.no
Tlf 97 72 98 67


Publisert 20. april 2012, oppdatert 27. juni 2016.