Regionalt innovasjonsprogram for Buskerud

Buskerud fylkeskommune har utarbeidet et regionalt innovasjonsprogram for fylkets næringsliv og offentlige aktører. Det er satt av inntil 2 millioner kroner for inneværende år.

Utlysning av midler for 2017 – søknadsfrist 1. mai og 1. oktober

Søknad sendes elektronisk via regionalforvaltning.no

Regionalt innovasjonsprogram er utarbeidet i samarbeid med aktører i det regionale partnerskapet. Programmet er ramme for prosjekter og tiltak for å styrke innovasjon og verdiskaping i Buskerud.

Det regionale innovasjonsprogrammet har to hovedformål:

  • Å styrke næringslivets innovasjonsevne, FoU-aktivitet og konkurransekraft.
  • Styrke innovasjonsevne og FoU-aktivitet i offentlig sektor, med hovedvekt på kommunesektoren.

Programmet skal virke mobiliserende for de aktuelle målgruppene med sikte på økt FoU- og innovasjonsaktivitet. Det skal særlig legges vekt på prosjektenes innovasjonsinnhold og å styrke prosjekters og aktørers muligheter til å oppnå videre finansiering fra nasjonale og internasjonale ordninger i senere faser.

Følgende tiltak/aktiviteter kan støttes:

  • Prosjekter som øker innovasjonsfremmende samhandling mellom næringsliv og kompetanse-/forskningsmiljøer;
  • Prosjekter med aktivt samarbeid mellom offentlige institusjoner (herunder kommuner) og kompetanse-/forskningsmiljøer eller bedrifter.
  • Forstudier med sikte på å avklare grunnlag og samarbeid om utviklings- og innovasjonsprosjekter. Slike forstudier bør være basert på samarbeid mellom to eller flere av de aktørgrupper som er nevnt ovenfor.
  • Prosjekter som fremmer innovasjon, og samhandling om innovasjon, i og mellom kommuner og andre aktører innenfor offentlig sektor.

 

Se mer informasjon om regionalt innovasjonsprogram.


Publisert 27. august 2014, oppdatert 17. mars 2017.