Søke tilskudd

Buskerud fylkeskommune satte i 2016 i gang en pilot for å styrke satsingen med økt deltakelse i EU- og Interreg-prosjekter for aktører i Buskerud fylke.

Denne ordningen blir videreført også i 2019 og det settes av inntil 1 million kr til forprosjektstøtte til internasjonale prosjektmuligheter. 

Les mer om ordningen og send søknad

Løpende søknadsfrist.


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 14. mars 2018.