Samarbeidsarenaer

Buskerud fylkeskommune deltar aktivt i Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor.

Dette er viktige plattformer for samarbeid mellom fylker, erfaringsutveksling, mobilisering for felles handling, koordinering av internasjonalt arbeid, generering av prosjekter og kompetanseheving. 

Østlandssamarbeidet

I europeisk sammenheng er hvert enkelt fylke en veldig liten enhet. Sammen med de 7 andre Østlandsfylkene vil Buskerud ha mer gjennomslagskraft for sine synspunkter og interesser i europeisk politikkutvikling. Fylkene i Østlandssamarbeidet representerer til sammen halve Norges befolkning. 

Internasjonalt fagpolitisk utvalg er et av fagutvalgene under Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet. Buskerud har oppnevnt Hanne Lisa Matt  (MDG) og leder av opposisjonen  Sandra Bruflott (H) til dette utvalget.

Utvalget arbeider med saker som er viktige for internasjonalisering i Østlandsfylkene. Dette er bl.a. strategisk bruk av medlemskapene i europeiske politiske organisasjoner, de territorielle utviklingsprogrammene (Interreg),  aktuell EU/EØS-politikk på nasjonalt plan og gir innspill til Europapolitisk forum.

Østlandssamarbeidet har videre en samarbeidsavtale med den tyske delstaten Schleswig-Holstein.  

Samordning av synspunkter og saker som man ønsker å løfte inn i f.eks. Regionkomitéen eller Europaparlamentet er en viktig oppgave for utvalget. Veien inn til disse EU-institusjonene går via en av de politiske medlemsorganisasjonene.  

Her kan du lese mer om Østlandssamarbeidet internasjonale arbeid.

Osloregionens Europakontor 

 Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. 

Buskerud fylkeskommune er en av 23 medlemmer. Medlemsmassen består av fylkeskommuner, kommuner, kommuneregioner og Høgskolen i Buskerud og Oslo/Akershus.

Foreningen ble etablert i 2003 og har kontor i Brüssel og Oslo.

Osloregionens Europakontor arrangerer en rekke kompetansegivende kurs som er åpne for medlemmene. Dette er blant annet innføringskurs i EU/EØS-relaterte tema og prosjektutviklingskurs.

Kontoret driver informasjonsvirksomhet, partnersøk til prosjekter og rådgivning innen prosjektutvikling. Osloregionens Europakontor er også vår "lyttepost" mot Europa og rapporterer om viktige saker i EU-systemet.

 Her kan du lese mer om Osloregionens Europakontor.

 

 


Publisert 26. november 2012, oppdatert 22. juni 2016.