Deltakelse i regionale europeiske organisasjoner

Buskerud fylkeskommune er medlem av flere regionale europeiske organisasjoner.

Disse er:

I løpet av 2016 er følgende politiske representanter fra Buskerud oppnevnt i de respektive regionale europeiske organisasjoner:

  • Roger Ryberg (Ap) er valgt inn som styrerepresentant i BSSSC
  • Steinar Berthelsen (Ap) er valgt inn som styrerepresentant i Euromontana
  • Anders Wengen (V) og Christopher Wand (H) er valgt inn som representanter ved årsmøtene i CPMR og Nordsjøkommisjonen

Fylkeskommunen har også politiske representanter som arbeider i underkomitéer og arbeidsgrupper tilknyttet de ulike organisasjonene.

Mål og handlingsområder for organisasjonene:
Organisasjoner som CPMR, Nordsjøkommisjonen, BSSSC, Euromontana osv. er politiske organisasjoner som gjennomgående har følgende 3 mål og handlingsområder for sin virksomhet:

  1. å påvirke europeisk regionalpolitikk gjennom lobbying mot nasjonale myndigheter og EU-systemet
  2. å dele kunnskap om gode løsninger på utfordringer vi har felles ved å informere om de gode eksempler (best practice)
  3. å utvikle kunnskap om mekanismer og tendenser i samfunnet samt utvikle nye og bedre løsninger på felles utfordringer gjennom prosjekter i samarbeid med andre regioner.

Nevnte organisasjoner har gjennom sine statutter en uavhengig stilling i forhold til EU eller til nasjonalstatene. Samtidig er de i sterk interaksjon med EUs organer, har mange møtearenaer med medlemmer av EU regionskomité, av parlamentet, av kommisjonen i formelle eller uformelle settinger og har betydelig innflytelse, ikke minst i kraft av at de stiller med et mandat fra mange regioner.

Norske regioners deltakelse er basert på EØS-avtalen Norge har med EU og som påvirker vår politiske handlingsfrihet på de områder hvor EU har utviklet en egen politikk og/eller direktiver som dekkes av EØS-avtalen. Ifølge en undersøkelse NIBR gjorde for KS i 2007 er 73% av vedtakene som gjøres i lokale eller regionale organer, bestemt av, eller påvirket av EØS-avtalen. EU-politikken påvirker m.a.o. kommunene og fylkeskommunene sterkt.

For norske regioner er kanalisering av innspill via slike organisasjoner den eneste måten vi kan øve innflytelse på og få del i resultatene av en kontinuerlig utvikling.


Publisert 15. mai 2012, oppdatert 22. juni 2016.