EUs programperioder løper i 7-års sykluser. En ny periode startet i 2014.

Biogas2020

Biogas2020 er et grenseoverskridende samarbeid for biogassutvikling i området Øresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektet vil samle inn den spredte kunnskapen om biogass under en sterk, felles samarbeidsplattform. Målet er å skape synergier og samarbeid som utvikler kunnskap om biogass og som vil både øke produksjonen og etterspørsel av biogass. For mer informasjon om prosjektet se Interreg ØKS – Biogas2020.

Kontaktperson i Buskerud fylkeskommune for dette prosjektet er Bård Strige Øyen, tlf .  32 80 88 50

Ren kystlinje

Ren kystlinje er et grenseoverskridende samarbeid om den felles utfordringen rundt marint avfall i området Øresund-Kattegat-Skagerrak. Prosjektet har som mål  å utvikle smartere og mindre kostandsbringene metoder, modeller og teknikker for å håndtere det marine effektene i fremtiden og redusere utslippene og mengden marint avfall i havet og på strendene. For mer informasjon om prosjektet se Interreg ØKS  - Ren kystlinje

Kontaktperson i Buskerud fylkeskommune for dette prosjektet er Lise-Berith Lian, tlf .  32 80 85 99

Buskerud fylkeskommune kan også bistå med veiledning og tips for eksterne aktører i fylket som trenger litt oppstartshjelp for å komme i gang med EU/Interreg prosjekter.


Publisert 22. juni 2016, oppdatert 23. juni 2016.