EØS – finansieringsordninger

Buskerud fylkeskommune ønsker aktivt å stimulere kommuner og aktører i Buskerud til å bli partnere i prosjekter knyttet til EØS-midlene.

Hva er EØS-midlene?

EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein bidrar gjennom en avtale med EU om bidrag til sosial og økonomisk utjevning og samarbeid i EØS-området. Avtalen om den nye perioden ble signert mai 2016, og forhandlinger med mottakerlandene har begynt. For mer informasjon om utviklingen har utenriksdepartementet (UD) laget en informasjonsside om den nye perioden og fremdriften

Midlene vil bli knyttet til ulike prioriteringer i de ulike landene og er mottakerstyrt. Mange av programmene har tidligere krevd/oppfordret til å ha med norske partnere. Programområdene er under utvikling men relevante tema for norske aktører, for eksempel miljø, helse, barn og unge, balanse mellom arbeidsliv og familieliv, kulturutveksling, institusjonelt samarbeid og kapasitetsbygging.

Les mer om EØS-midlene her


Publisert 26. november 2012, oppdatert 22. juni 2016.