Bilateralt samarbeid

Buskerud fylkeskommune har en samarbeidsavtale med Pärnu fylke i Estland

Estland

Buskerud fylkeskommune  har en samarbeidsavtale med Pärnu fylke i Estland. Avtalen ble revidert våren 2015 og et av samarbeidsområdene fremover blir næringsutvikling. Buskerud fylkeskommune har samarbeidet med Pärnu fylke i Estland siden 1991. Samarbeidet hadde fra starten av preg av å være nødhjelp, men har i takt med Estlands økonomiske utvikling tatt nye former. Det har blant annet vært utveksling og samarbeid når det gjelder utdanning, likestilling og kultur.


Publisert 15. mai 2012, oppdatert 22. juni 2016.