Aktuelle EU programmer

Ny programperiode i EU starter i 2014.

Mulighetene er mange - se oppdatert programoversikt 

I tillegg til de programmene som er listet opp i oversikten kan aktører i Buskerud delta i Interreg A programmet: Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS). 

Programmet ligger inne til godkjenning hos Europakommisjonen, men her kan du se INTERREG innsatsområder med noen spesifiserte prioriteringer


Publisert 15. mai 2012, oppdatert 22. juni 2016.