Buskerud i Europa

Internasjonalt samarbeid skal være et verktøy som bidrar til vekst og verdiskaping i fylket. Gode og nyskapende løsninger kan oppnås gjennom internasjonalt arbeid i nettverk, organisasjoner og prosjektsamarbeid.

Buskerud i Europa

Internasjonalt samarbeid skal være et verktøy som bidrar til vekst og verdiskaping i fylket. Gode og nyskapende løsninger kan oppnås gjennom internasjonalt arbeid i nettverk, organisasjoner og prosjektsamarbeid. Buskerud fylkeskommunes arbeid på det internasjonale feltet handler om;

  • fasilitere, veilede og bidra til utvikling av internasjonale samarbeidsprosjekter, drive aktivt informasjonsarbeid om muligheter for både private og offentlige aktører innen EU-programmene og Interreg-programmene.
  • følge opp medlemskap i regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk

Publisert 20. april 2012, oppdatert 28. juni 2016.