Kartet viser en oversikt over forslag til verneverdige kulturmiljøer i Buskerud, som forteller viktige sider av fylkets historie.

Forslagene har kommet fra kommuner, museer, historielag, privatpersoner m.fl. Fylkeskommunen har foretatt en kulturminnefaglig vurdering av disse forslagene. Regional kulturminneforvaltning har valgt ut 65 kulturmiljøer som tas med videre i utredningsprosessen. Les mer om oversikten og synliggjøring av kulturmiljøer i Buskerud.

Åpne kartet i stort format


Publisert 27. november 2015, oppdatert 27. november 2015.