SMIL

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

Beitelandskap fra Hovland i Sigdal kommune

Innenfor landbruket finnes en egen tilskuddsordning for å ivareta kulturminner- og kulturlandskap. Formålet med denne er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. For mer informasjon om ordningen – ta kontakt med kommunen eller les mer på statens landbruksforvaltnings nettside.


Publisert 23. oktober 2012, oppdatert 12. oktober 2015.