Minnefinnekurs

Buskerud fylkeskommune tilbyr en prosjektuke om kulturminnevern til skoler i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune ønsker å bidra til økt kunnskap om kulturminner, og tilbyr derfor en prosjektuke om kulturminner for 7. klassingene på skolene i Buskerud.

Minnefinnekurset ble utarbeidet i et samarbeid mellom Hurum kommune, Filtvet skole og Buskerud fylkeskommune i 2005. Dette var en del av arbeidet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Hurum kommune.

Prosjektuke for å lære om kulturminner i nærmiljøet

I løpet av prosjektuka lærer elevene om kulturminner og hvordan en skal bevare kulturminner. Elevene lærer både om arkeologi og nyere tids kulturminner (byggeskikk og bygningsvern), og de besøker et kulturminne i sitt nærmiljø. Minnefinneuka avsluttes med en minnefinnekonferanse hvor elevene presenterer sine arbeider for lærere, foresatte og medelever.

Ved å kombinere teori og praksis håper vi at elevene ser på kulturminner i sitt nærmiljø med nye øyne. Vi håper også at kurset bidrar til å vekke nygjerrigheten til lokalhistorien, samt forståelsen for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer.

Ta kontakt med team kulturminnevern for mer informasjon om minnefinnekurset.


Publisert 23. oktober 2012, oppdatert 26. april 2017.