Buskerud bygningsvernsenter

Buskerud bygningsvernsenter er en driftsenhet under den regionale kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune. Bygningsvernsenteret tilbyr kurs og opplæring i tradisjonshåndverk.

Lafting

Øke kompetansen i tradisjonshåndverk og restaurering

Buskerud bygningsvernsenter ble opprettet i 2010. Bygningsvernsenteret har som hovedmålsetting å øke håndverkeres kompetanse om istandsetting etter antikvariske prinsipper, og tilbyr derfor kurs og opplæringstiltak innenfor tradisjonshåndverk. Hovedmålgruppen er håndverkere i Buskerud. 

Buskerud bygningsvernsenter holder til i en gammel soldatbrakke på Lågdalsmuseet i Kongsberg kommune. Soldatbrakka er innredet til å romme kontor, forelesningssal og verksted til bruk i kurs og opplæringstiltak.

Opplæringsprogram og kurs

Bygningsvernsenteret har gjennomført opplæringsprogram for håndverkere siden 2010. Opplæringsprogrammet består av sju ukessamlinger med fokus på ulike temaer innenfor tradisjonshåndverk. På samlingene får deltagerne en innføring i ulike temaer innenfor tradisjonshåndverk. Deltagerne lærer blant annet om virkekvalitet, lafteteknikk, tradisjonell muring og overflatebehandling. I tillegg får deltagerne praktisk erfaring med restaureringsarbeid og istandsetting etter antikvariske prinsipper.

Buskerud bygningsvernsenter avholder også enkeltstående kurs og fagdager. Disse kursene er åpne for håndverkere, huseiere og andre interesserte. Disse kursene gir en grunnleggende opplæring i praktisk restaureringsarbeid.

Oversikt over kurs og mer informasjon om virksomheten finnes på Buskerud bygningsvernsenter sine hjemmesider.

Læringsarena for NTNU

Fra og med høsten 2018 har studenter som søker seg til bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) mulighet til å velge Buskerud bygningsvernsenter i Kongsberg som læringsarena.

Bachelorprogrammet i tradisjonelt bygghåndverk er et samlingsbasert deltidsstudium som går over fire år. I tillegg til de praktiske og teoretiske samlingene ved NTNU i løpet av studieåret, skal studentene på tradisjonelt bygghåndverk arbeide med lengre prosjekt på en læringsarena som er tilknyttet studiet.

Les mer om læringsarenaen på bygningsvernsenteret sine hjemmesider.


Publisert 23. oktober 2012, oppdatert 18. mars 2019.