Formidling kulturarv

Kulturminner er en kilde til kunnskap, informasjon og opplevelse. Formidling av kulturarven handler om å gjøre kulturminnenens historie og betydning tilgjenglig for folk flest.

Buskerud fylkeskommune ønsker å bidra til økt kunnskap om Buskeruds historie og kulturarv. Vi ser på dette arbeidet som et viktig ledd for å sikre kulturminner fra slitasje, forfall og gjengroing. Dette er også et viktig forebyggende arbeid.

Buskerud fylkeskommune arbeider med flere prosjekter som gjelder formidling og skilting av kulturminner. 

Formidling til skoleelever

Buskerud fylkeskommune tilbyr flere formidlingsopplegg til skoleelever i Buskerud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Minnefinnekurs er en prosjektuke om kulturminnevern for 7. trinn som tilpasses den enkelte skole. I løpet av prosjektuka får elevene en innføring i grunnprinsippene for kulturminnevernet eksemplifisert med kulturminner fra sitt eget lokalmiljø.

Skoleelever på de videregående skolene (vg2 byggteknikk) tilbys en fagdag på Buskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Målet med fagdagen er å gi elevene en innføring i restaurering og tradisjonshåndverk. Elevene får en grunnleggende innføring i kulturminnevern med fokus på istandsetting etter antikvariske prinsipper. Hoveddelen av dagen går til praktiske øvelser der elevene får bruke tradisjonelt håndverktøy til bearbeiding av tre. Fagdagen tilbys i samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS).

Skilting og skjøtsel av kulturminner

Buskerud fylkeskommune ønsker å bidra til økt kunnskap om Buskeruds historie gjennom å skilte kulturminner. Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune utarbeidet en skiltplan i 2009. Skiltplanen er revidert og innarbeidet som et vedlegg til regional plan for kulturminnevern: Skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i Buskerud - veileder.

Dette vedlegget skal være et arbeidsverktøy for skilting og skjøtsel av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i fylket.

Historieboka

Buskerud fylkeskommune har utviklet www.historieboka.no med mange spennende og lærerike historier fra Buskerud. Nettstedet driftes av Buskerud fylkeskommune.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 20. mars 2019.